panev_nagrada18.mПолковник Георги Панев Георгиев е избран втори мандат за председател на Военен съд – Сливен. Това сподели той за "Сливен спорт" и Дарик радио. 
Изборът е с единодушие от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет. Членовете на съвета Олга Керелска, Севдалин Мавров, Красимир Шекерджиев и Даниела Марчева зададоха въпросите си към полк. Георгиев. Те попитаха за взаимоотношенията между магистратите и съдебните служители в съда, за военните съдии да бъдат девоенизирани и да поемат делата срещу всички служители в системата за национална сигурност, както и за натовареността на полк. Георги Георгиев.

Подкрепа за сливналията заявиха Георги Чолаков – председателстващ Съдийската колегия на ВСС и председател на ВАС, Боян Магдалинчев – председателстващ ВСС, Атанаска Дишева, Даниела Марчева, Олга Керелска и Красимир Шекерджиев – членове на ВСС, като своя вот аргументираха, че са налице всички формални изисквания за заемане на длъжността председател на Военен съд – Сливен.

Предвид специфичните особености на съдебния район на Военен съд – Сливен, полк. Георгиев планира предоставяне на повече информация за правораздавателната дейност до военните формирования, чрез интернет страницата на съда и инициативата „Ден на отворените врати“.

Полковник Георги Панев Георгиев е с над 25 години юридически стаж в съдебната власт като съдия. Кандидатства за длъжността, мотивиран от натрупания житейски и професионален опит.

Той е бивш джудист и почетен председател на АСК джудо "Сливен".