Sliven_gr_chasovnik20Общински съвет Сливен излезе с обща декларация по повод писмо от „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов", че може да преустанови дейността си поради липса на гориво. В декларацията, която беше гласувана на днешното редовно заседание на местния парламент, общинските съветници призовават всички отговорни институции при вземане на решенията за спирането на доставките на гориво, да оценят ефектите, които ще окажат върху всички над 14 000 абонати на Топлоцентралата в Сливен.

„Ние, общинските съветници от Общински съвет Сливен оценяваме всички рискове, свързани д отоплението на гражданите на Сливен. Евентуалното принудително прекратяване на дейността на Топлофикация – Сливен създава огромен риск за близо половината домакинства в Сливен, голяма част от детските градини и училища в града, лечебните заведения и хиляди наши съграждани през новия отоплителен сезон. Призоваваме всички отговорни органи и институции при вземане на управленски решения, да оценяват ефектите върху засегнатите групи граждани. За нас е неприемливо, каквото и да било управленско решение, което е в ущърб и би засегнало всички абонати на „Топлофикация-Сливен-инж. Ангел Ангелов“, се казва в декларацията.

Кметът Стефан Радев заяви, че е изключително обезпокоително, ако се стигне до преустановяване дейността на Топлофикация-Сливен.

„Почти половината наши съграждани са абонати на Топлофикация и за нас не е приемливо такива опции въобще да се поставят на дискусия. Всяко решение трябва да се взема след оценка на въздействието върху различните групи потребители и как те могат да се справят с проблемите, които ще възникнат“, заяви Радев. Той припомни, че почти всички общински дейности – училища, детски ясли и градини, спортни съоръжения, плувен басейн и административни сгради, се отопляват с парно, а при евентуално принудително спиране, ще трябва да се премине на отопление с електричество, което ще натовари бюджетите на всички потребители, както и самата електропреносна мрежа.