skejt_slСредата в района на скейт парка в Сливен до общинския пазар ще бъде облагородена, съобщиха от Общината.
Инициативата е част от превантивната програма на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ „Изкуство срещу вандализъм“.
Тя се реализира в  СУ „Константин Константинов“, като в нея се включват ученици от 5 до 10 клас.

В основата на дейностите по облагородяване е заложено да бъде изрисувана бетонната стена в канала на реката, както и да се освежи средата в близост до скейт площадката, привличайки любители на стрийт арт изкуството. Ръководителят на програмата Христо Георгиев - Primitive Print и авторът на проекта – Елена Янкова споделят, че основната цел е заедно с децата не само да усвоят нови знания в Urban културата, но и да се освежи средата и тя да бъде съхранена във времето. Предстоящите дейности са съобразени и с ежегодното скейт състезание, което е планирано за 6 май.