mmsМинистърът на младежта и спорта в оставка Радостин Василев подписа заповед за финансиране на изграждането и реконструкцията на десет спортни обекта на обща стойност 3  999  331,14 лв. Реализирането на проектите е в унисон с желанието на министър Василев за модернизиране на спортната инфраструктура в цялата страната. Финансирането се извършва по реда на Наредба № 4 за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост.

ММС отпуска 700 171,82 лева за основен ремонт на закритата лекоатлетическа писта в гр. Видин. Предвижда се ремонт на покрив, фасада, под, санитарни помещения и коридори, както и подмяна на водопровод, канализация и ел. инсталация.

678 597,83 лв. са осигурени за ремонт на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации на зала „Спартак“ – гр. Плевен. Проектът включва разработване на нова вътрешна отоплителна инсталация с вентилаторни конвектори, която да осигури дежурно отопление на спортни зали – „Волейбол“ и „Акробатика“.

ММС финансира с 206 160,40 лв. ремонта на спортната зала на Клуб по бойни изкуства „Петромакс“ – гр. Плевен. Строително-монтажните работи включват изграждане нова подова настилка, боядисване на стени и тавани, подмяна на ел. осветителни тела, обособяване и изграждане на тоалетна в женска съблекалня, ремонт на мъжка тоалетна, боядисване на стени и тавани, подмяна на дограма и ламперия, както и ремонт на треньорския кабинет.

По реда на Наредба № 4 са отпуснати 479 341,37 лв. за изграждането на комбинирано спортно игрище за футбол на малки вратички и хандбал в гр. Средец.

С 479 245,14 лв. ще бъде финансирана модернизацията на съществуваща спортна площадка в гр. Момчилград. Предвижда се изграждането на футболно игрище – 40 х 22 м и мултифункционално игрище – 676,50 кв. м.

За изграждането на мултифункционална спортна площадка към ОУ „Васил Левски“ в гр. Хисаря са отпуснати 392 596,10 лв. Обектът ще разполага със спортно игрище с изкуствена трева, позволяваща практикуване на няколко вида спорт, ажурна ограда и LED прожектори.

ММС отпуска 296 466,08 лв. за изграждането на многофункционална спортна площадка в училищния двор на СУ "Антим I" в Златоград. Проектът включва изграждане на ограда, полагане на нова настилка, озеленяване и оборудване.

Проект за обновяването на многофункционална спортна площадка за футбол на малки вратички, хокей на трева, хандбал и тенис на корт в град Златоград е финансиран с 229 915,06 лв. Целта е да бъдат осигурени възможности за практикуване на различни видове спорт и повишаване на двигателната активност на населението. Ще бъдат монтирани нови LED прожектори, а настилката и металната ограда ще бъдат подменени.

479 066 лв. са отпуснати за ремонт и модернизация на съществуващо спортно игрище в двора на ОУ "П. К. Яворов", с. Токачка, община Крумовград. Предвижда се изграждане и оборудване на мултифункционално игрище и разчертаване на спортна маркировка за различни видове спорт, подмяна на ограда, портал и метални стълбове.

ММС финансира с 57 771,34 лв. ремонта на съблекални и санитарни възли към плувен басейн в СУ „Васил Левски“, гр. Севлиево, който включва подмяна на В и К инсталация, осветителни тела, фаянсова облицовка по стени, подова настилка, вътрешни врати и радиатори, както и монтиране на окачен таван.