311285180_518103136404192_6187333506332925534_nОсмото издание на Есенния футболен турнир събра в надпревара отборите на училища от населените места в община Сливен и град Кермен.

Тази година големият победител е отборът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в кв. „Речица“. Във финалните срещи премериха сили още училищните отбори от селата Камен, Тополчане и Гавраилово.

Купите, медалите и паричните награди на финалистите връчи зам.-кметът Пепа Чиликова. От името на кмета Стефан Радев и лично от свое име, тя поздрави победителите, треньорите и всички участници, които се включиха в турнира.

На второ място се класира отборът на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Камен,  следван от отбора на ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с Тополчане. На четвърто място се наредиха ОУ „Найден Геров“ в с. Гавраилово.

Организатори са Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Община Сливен.