trenir_igrichte120 000 лева за спорт от бюджета на Община Сливен за 2011 г. бяха гласувани днес на редовното заседание на местния парламент. Средствата са в пъти по-малко спрямо първоначално гласуваните за 2010 година. Миналата година в началото са гласувани 700 000 лева, през юни те се намалят на 350 000, а изпълнението в края на годината е само 97 000 лева.

Като направление финансите са разпределени за клубовете развиващи детско-юношески спорт, за клубовете от областната футболна група, за Ученическите игри, и за състезатели на предолимпийска подготовка.

“Съобразихме бюджета за спорт да бъде реален на базата на средствата, които са изхарчени в предходната година. Не се очаква да има приходи, за да се увеличават средствата. Моята идея, която предложих и на заседанието на комисиите, бе бюджетът да бъде реално изпълним. Трябва да не се забравя, че общината обслужва и спортните бази. В държавни дейности няма средства, но в дофинансирането с общински приходи са  фонд работна заплата и  по  издръжката и обезпечаването на спортните бази, което възлиза на 437 000 лева. В Сливен спортните клубове ползват базата безплатно с всички нейни консумативи, както по тренировъчната, така и по спортно - състезателната дейност”, обоснова приетия бюджет за спорта председателят на общинската комисия  по спорт Красимир Кръстев.